Wednesday, 28 October 2020, 07:10:35
Visits: 327 (776925)
home mail search login
MoldovaDOC subscription

Simpozionul International al Tinerilor Cercetatori la Academia de Studii Economice din Moldova, 19 - 20 aprilie 2007...

« назад

Simpozionul International al Tinerilor Cercetatori la Academia de Studii Economice din Moldova, 19 - 20 aprilie 2007

Academia de Studii Economice din Moldova organizeaza in perioada 19 - 20 aprilie 2007 Simpozionul International al Tinerilor Cercetatori (doctoranzi, competitori, masteranzi si studenti).

Sectiunile simpozionului:
pentru doctoravzi, masteranzi si competitori
1. Managementul si marketingul in economia contemporana
2. Impactul extinderii Uniunii Europene asupra economiei Republicii Moldova
3. Cibernetica, statistica si informatica economica
4. Finante, moneda si credit
5. Contabilitate, audit, analiza economica
pentru studenti
1. Tendinte in managementul contemporan
2. Marketing, turism si servicii hoteliere
3. Probleme specifice ale economiei si dreptului in etapa contemporana
4. Contabilitate
5. Contabilitate, audit si analiza economico-financiara
6. Teoria si practica pietelor financiare
7. Finante si asigurari
8. Investitii si piete de capital
9. Problemele contemporane ale dezvoltarii economiei mondiale
10. Suportul informatic si metode cantitative in economie
11. Logistica si supply chain management
12. Securitatea informationala

Informatii generale
Limbile oficiale de lucru ale simpozionului - romana, engleza, franceza, rusa.
Lucrarile acceptate si recomandate de Comitetul de Program al Simpozionului vor fi publicate dupa incheierea Simpozionului, si numai cele prezentate in cadrul simpozionului.
Pentru fiecare participant nu se va accepta decat o singura lucrare (autor unic sau in colectiv).
Cerinte de tehnoredactare: lucrarea (doctoranzii, competitorii, masteranzii prezinta maximum 4 pagini format A4, studentii - maximum 3 pagini format A4) va fi culeasa in editoriul Word sub Windows, se va prezenta intr-un exemplar - tiparit pe hartie si pe suport electronic, semnat de toti autorii si de conducatorii stiintifici.
Structura lucrarii: titlul centrat, se culege cu majuscule, sub titlu, in partea dreapta se indica autorul(ii) (doctorand, competitor, masterand sau student), prenumele si numele complet, denumirea institutiei.
Pentru studenti prenumele si numele complet, anul de studii, facultatea si conducatorul stiintific (titlul stiintific, prenumele, numele). Textul se culege la intervalul de 1,5, marimea literei - 14.

Termene organizatorice
Participantii prezinta pana la 5 martie 2007 listele (doctoranzi, masteranzi, competitori si studenti) cu titlurile comunicarilor, prenumele si numele complet al autorului. Pentru studenti si anul de studii, facultatea, conducatorul stiintific (titlul stiintific, prenumele, numele).
Prezentarea lucrarilor pentru publicare se va face personal, imediat dupa terminarea lucrarilor pe sectiuni.
Nu se incaseaza taxa de participare.
Organizatorii nu asigura cazarea si hrana.
Cheltuielile de drum sunt suportate de catre participanti.

Informatii suplimentare: tel.: (+373 22) 402-993, e-mail: malachi@ase.md.
Persoana de contact: sef serviciu Stiinta dna V.Malachi

Sursa - www.ase.md

   

   1.03.2007

« назад

New Zeland meds


     Powered by Zet-Design