Thursday, 26 November 2020, 12:10:27
Visits: 1 (786621)
home mail search login
MoldovaDOC subscription

USM va avea un consiliulu al doctoranzilor...

« назад

USM va avea un consiliulu al doctoranzilor

A fost luata decizia de organizare a consiliului doctoranzilor in cadrul Universitatii de Stat din Moldova. Acesta va fi format din treisprezece doctoranzi, cite un reprezentant de la fiecare facultate.

Rolul consiliului va fi de a aduce la cunostinta doctoranzilor ultemele stiri si hotariri ale senatului universitatii.

   Daniela Ciumac

   5.12.2006

« назад

New Zeland meds


     Powered by Zet-Design