Duminica, 20 octombrie 2019, 12:56:20
Vizite: 6 (676080)
home mail search login
Abonare la MoldovaDOC
 

Sondajul

Rugam tinerii cercetatori sa participe la sondaj. Ancheta completata poate fi trimisa pina in data de 6 martie 2009 la adresa prostiintagmail.com

Scopul sondajului este de a determina necesitatile si asteptarile tinerilor cercetatori din Moldova referitor la doua domenii importante: (1) mobilitatea academica intersectoriala (colaborarea cu sectorul real al econimiei) si (2) managementul cercetarilor (inclusiv a abilitatilor transferabile). In baza rezultatelor sondajului vor fi stabilite subiectele si continutul cursului intensiv de instruire. De rezultatele sondajului se va tine cont in formularea recomandarilor pentru raportul final adresat actorilor implicati in procesul de formare a cadrelor pentru sectorul de cercetare.

Avind la baza experienta internationala de realizare a sondajelor similare, urmatoarele aspecte ale managementului cercetarii vor fi studiate in cadrul sondajului dat, care presupune anchetarea a cca. 200 de doctoranzi si tineri cercetatori din Moldova: ANALIZA RISCURILOR, GESTIONAREA CONFLICTELOR, RAPORTUL SERVICI-VIATA PERSONALA si PRIORITIZAREA, GINDIREA STRATEGICA si STABILIREA OBIECTIVELOR, ABILITATILE INTERCULTURALE si COLABORAREA INTERNATIONALA, COLABORAREA INTRE SECTORUL INDUSTRIAL si CERCETARE, TRANSFERUL TEHNOLOGIC, GESTIONAREA TIMPULUI, GESTIONAREA DATELOR, LUAREA DECIZIILOR, LUCRUL IN ECHIPA si LIDERISMUL, GESTIONAREA RESURSELOR, PLANIFICAREA CARIEREI, ETICA IN CERCETARE.


New Zeland meds


     Powered by Zet-Design