Samedi, 23 janvier 2021, 10:38:26
Visiteurs: 195 (806026)
home mail search login
MoldovaDOC abonnement

Concurs pentru burse postuniversitare oferite de Guvernul Italiei, TL - 21 mai 2007...

« derriиre

Concurs pentru burse postuniversitare oferite de Guvernul Italiei, TL - 21 mai 2007

Ministerul Educatiei si Tineretului lanseaza concursul pentru bursele postuniversitare oferite de Guvernul Italiei.
Guvernul Italiei ofera in anul de studii 2007-2008, cetatenilor Republicii Moldova 54 luni/burse postuniversitare.
Solicitarile pentru obtinerea bursei pot fi inaintate in diverse domenii.

Criteriile de selectare:
- limita de virsta: 38 ani (exceptie fac profesorii de limba si literatura italiana);
- cunoasterea limbii italiene;
- alte limbi de circulatie internationala, ca limba pentru realizarea studiilor se accepta in cazul cind candidatul prezinta o confirmare de la institutia primitoare, prin care se atesta ca prelegerile vor fi organizate in limba cunoscuta de candidat);
- studii superioare universitare.

Actele ce urmeaza a fi prezentate pentru preselectie:
- formularul de solicitare a bursei (poate fi descarcat de pe www.esteri.it;
- o fotografie 3 x 4;
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de studii superioare;
- doua recomandari ale profesorilor din mediul academic, in limba italiana sau cu traducere in limba italiana;
- confirmarea la studii a institutiei primitoare italiene, care sa includa denumirea cursului, data initierii si durata acestuia;
- proiectul de studii/cercetare expus pe 2 pagini tiparite, in limba italiana/engleza cu traducere in limba de stat.

Proba de pre-selectie va consta in examinarea dosarelor si sustinerea unui interviu cu membrii Comitetului de pre-selectie, in cadrul caruia va fi stabilit gradul de cunoastere a limbii italiene si motivatia solicitarii de burse.

Dosarul pentru participare la concurs se depune pina la 21 mai 2007, la adresa: Chisinau, Piata Marii Adunari Nationale, nr.1, Ministerul Educatiei si Tineretului bir. 437-A.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 23 80 61/ 23 24 15, sau la www.esteri.it/ita.

Sursa - www.edu.md.

   

   10.05.2007

« derriиre

New Zeland meds


     Powered by Zet-Design