Samedi, 24 octobre 2020, 01:21:22
Visiteurs: 32 (775137)
home mail search login
MoldovaDOC abonnement

A fost aprobat Regulamentul privind organizarea si desfasurarea doctoratului si postdoctoratului...

« derriиre

A fost aprobat Regulamentul privind organizarea si desfasurarea doctoratului si postdoctoratului


Guvernul Republicii Moldova a aprobat prin HOTARIREA Nr. 173 din 18.02.2008 "Regulamentul privind organizarea si desfasurarea doctoratului si postdoctoratului". Prin aceeasi hotarire au fost abrogate unele hotariri de guvern.

Hotarirea de guvern Nr. 173 a fost publicata in data de 29.02.2008 in Monitorul Oficial Nr. 42-44, art Nr: 252.

R e g u l a m e n t u l privind organizarea si desfasurarea doctoratului si postdoctoratului
Regulamentul privind organizarea si desfasurarea doctoratului si postdoctoratului (in continuare - Regulament) stabileste caracterul unitar al procesului de pregatire a cadrelor stiintifice de inalta calificare şi este elaborat in conformitate cu prevederile Codului cu privire la stiinta si inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, Legii invatamintului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 si ale Conceptiei politicii de pregatire a cadrelor stiintifice si stiintifico-didactice, aprobata prin Hotarirea Guvernului nr.482 din 23 aprilie 2003, care stipuleaza ca in Moldova pregatirea cadrelor atiintifice de inalta calificare se efectueaza prin doctorat si postdoctorat.

Detalii aici.

   

   17.03.2008

« derriиre

New Zeland meds


     Powered by Zet-Design