Monday, 30 November 2020, 01:31:34
Visits: 317 (788420)
home mail search login
MoldovaDOC subscription
Concurs pentru admiterea la studii prin doctorat si la postdoctorat...

« back

Concurs pentru admiterea la studii prin doctorat si la postdoctorat


Centrul de instruire universitara, postuniversitara si perfectionare al Academiei de Stiinte a Moldovei anunta concurs pentru admiterea la studii prin doctorat si la postdoctorat (cu finantare de la buget si in baza de contract), pentru anul de studii 2008-2009.

Admiterea la studii prin doctorat si la postdoctorat (cu finantare de la buget si in baza de contact) in institutiile/organizatiile cu activitate de doctorat se va efectua in perioada septembrie-octombrie, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea si desfasurarea doctoratului si postdoctoratului, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.173 din 18 februarie 2008.

La concursul de admitere pot participa candidatii cu media generala de studii nu mai mica de 8,0 si nota la examenul de specialitate nu mai mica de 9.

Candidatii la studii prin doctorat in institutiile subordonate Academiei de Stiinte a Moldovei depun cereri de admitere la concurs pe numele directorului general al Centrului de instruire universitara, postuniversitara si perfectionare al A.S.M., la care se anexeaza:
• copia legalizata a diplomei de studii postuniversitare (masterat, rezidentiat, secundariat clinic) sau de studii superioare cu suplimentul respectiv (originalul si copia);
• copia lucrarilor stiintifice (a brevetelor de inventie) sau un referat stiintific (in volum de 7-10 pagini)cu tema la specialitatea aleasa;
• extrasul din procesul-verbal al sedintei senatului/consiliului stiintific al institutiei sau recomandari a doi specialisti cu grad stiintific in domeniu;
• curriculum vitae;
• extras legalizat din carnetul de munca;
• copia buletinului de identitate;
• 3 fotografii 3x4.

Actele se depun in perioada 8-26 septembrie, la Centrul de instruire universitara, postuniversitara si perfectionare al A.S.M., str. Academiei, 3, bir. 331, 341, et. III.

Candidatii la doctorat sustin 2 examene: la specialitate si la limba straina. Examenele de admitere se vor desfasura in perioada 1-15 octombrie 2008.

Cetatenii altor state si apatrizii participa la concurs, conform Planului de admitere la doctorat, in baza de contract.

Relatii la tel.:72 84 09.

   

   28.08.2008

« back

New Zeland meds


     Powered by Zet-Design