Sunday, 19 January 2020, 04:24:02
Visits: 73 (692469)
home mail search login
MoldovaDOC subscription
USM va avea un consiliulu al doctoranzilor...

« back

USM va avea un consiliulu al doctoranzilor

A fost luata decizia de organizare a consiliului doctoranzilor in cadrul Universitatii de Stat din Moldova. Acesta va fi format din treisprezece doctoranzi, cite un reprezentant de la fiecare facultate.

Rolul consiliului va fi de a aduce la cunostinta doctoranzilor ultemele stiri si hotariri ale senatului universitatii.

   Daniela Ciumac

   5.12.2006

« back

New Zeland meds


     Powered by Zet-Design